GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Począwszy od 2013r. stale wykonujemy instalacje elektroenergetyczne i AKPiA w zakresie realizacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

W zależności od rodzaju inwestycji (budowa, modernizacja) oferujemy kompleksowe wykonawstwo lub poszczególne elementy oferty, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

Zakres usług dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej obejmuje:

SUW i pompownie wody czystej

Oczyszczalnie i przepompownie ścieków