SUW i pompownie wody czystej

Według Światowej Organizacji Zdrowia większość chorób współczesnej cywilizacji ma związek z jakością wody pitnej.

Zarządcy stacji uzdatniania wody od wielu lat podejmują działania modernizacyjne, które mają zapewnić mieszkańcom nieprzerwane dostawy wody i poprawić jej jakość, a przy tym  dostosować się do norm prawnych.

Niemal każda rozbudowa, przebudowa czy modernizacja SUW ma duże znaczenie, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo zaopatrzenia wody oraz gwarantuje zastosowanie nowych, przyjaznych człowiekowi i środowisku technologii.

Softcontrols ma wieloletnie kompetencje w realizacji systemów sterowania stacji uzdatniania wody, pompowni wody czystej oraz ujęć wody. 

Automatyczne systemy sterowania SUW wykonywane przez Softcontrols oparte są na swobodnie programowalnych sterownikach PLC i panelach operatorskich, połączonych odpowiednią magistralą wraz z możliwością zdalnej komunikacji z obiektami oddalonymi.

Instalacje wykonujemy w oparciu o powierzone projekty, możemy także zaprojektować systemy automatyki na podstawie wytycznych branży technologicznej.

Przykładowe realizacje