Oczyszczalnie i przepompownie ścieków

Każdego dnia miliardy litrów ścieków zostają wyprodukowane przez gospodarstwa domowe, przemysł i rolnictwo. Nieoczyszczone ścieki stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Mogą powodować zanieczyszczenie wód, zatruwanie gleb, a także przenoszenie chorób.

Oczyszczanie ścieków to wieloetapowy i skomplikowany proces, w wyniku którego powstają osady ściekowe, które mogą zostać wykorzystane do produkcji zielonej energii.

Softcontrols od wielu lat projektuje i wykonuje instalacje elektryczne, automatyki i sterowania dla oczyszczalni ścieków, zarówno komunalnych, jak i przyzakładowych.

Przykładowe realizacje