Oferta

Od wielu lat świadczymy usługi dla Inwestorów oraz zakładów w całej Polsce. Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie automatyzacji i optymalizacji procesów technologicznych oraz monitorowania procesów produkcji.

Automatyka przemysłowa

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu automatyki, elektro-energetyki, systemów zabezpieczeń i pokrewnych, począwszy od projektu, poprzez dostawę, montaż i uruchomienia instalacji,  integrację z istniejącymi systemami, szkolenia oraz serwis.

Proponujemy również usługi serwisowe dla istniejących już systemów oraz wsparcie dla działów utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych.

Prefabrykujemy rozdzielnice, wykonujemy instalacje obiektowe. Nasi automatycy programują sterowniki PLC, panele HMI i wizualizują systemy w różnych środowiskach SCADA.

Korzystamy z różnorodnych komponentów dostarczanych przez najważniejszych producentów urządzeń i aparatury: Schneider Electric, Siemens, Beckhoff, Endress Hauser, Wago, Saia Burgers Conrols, Honeywell,  Eaton, Socomec, Finder, Danfoss, Rittal, Weintek.

Znajomość sprzętu i oprogramowania pozwala nam zaoferować optymalne rozwiązania naszym Klientom.

Nasze rozwiązania pomagają usprawnić oraz zminimalizować koszty działalności instalacji, maszyn i technologii. Usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Automatyzacja produkcji

Automatyzacja produkcji

zwiększenie wydajności działań, poprawa jakości wyrobów oraz bezpieczeństwa pracy a także obniżenie kosztów produkcji, poprzez dokładne monitorowanie procesów produkcyjnych w zakładach produkcyjnych.

Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów

systemy sterowania dla obiektów inżynieryjnych, wykorzystujące zdalne monitorowanie i sterowanie pracą obiektu, pozwalające na optymalizację kosztów eksploatacji oraz zwiększenie wydajności pracy.

Automatyzacja dla energetyki

Automatyzacja dla energetyki

zaawansowane układy sterowania kogeneracji w kotłowniach biomasowych, gazowych i optymalizacji procesów spalania w kotłowniach węglowych.

Energetyka

Firma Softcontrols realizuje kompleksowe instalacje elektroenergetyczne w zakresie projektowania, montażu instalacji elektroenergetycznych nN i SN oraz montażu instalacji AKPiA, rozruchu oraz prowadzenia eksploatacji instalacji elektroenergetycznych.

Ponadto oferujemy:

Prefabrykacja

Wykonujemy usługi w zakresie projektowania, produkcji i prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych oraz szaf sterowniczych zgodnie z wymaganiami klienta, służymy również radą, wiedzą i pomocą w projektowaniu oraz doborze odpowiednich rozwiązań.

Rozdzielnice wykonujemy według naszego projektu lub na podstawie dokumentacji otrzymanej od Klienta.

Od 2017r. jesteśmy certyfikowanym Partnerem Schneider Electric w zakresie Integracji Systemów Przemysłowych. Co roku wykonujemy kilkadziesiąt rozdzielni zasilających i sterowniczych na potrzeby własne. Prefabrykujemy także na zlecenie.

Wykonujemy:

Korzystamy z różnorodnych komponentów dostarczanych przez najważniejszych producentów urządzeń i aparatury. Znajomość sprzętu i oprogramowania pozwala nam zaoferować optymalne rozwiązania naszym Klientom.

Usługi inżynierskie

Zatrudniamy doświadczonych inżynierów, którzy stale poszerzają swoje kompetencje w zakresie automatyki i dziedzinach pokrewnych. Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom szereg usług związanych wyłącznie z inżynieringiem, m.in.:

Usługi projektowe

Projektujemy systemy sterowania w oparciu o sprawdzone komponenty dostarczane przez najważniejszych producentów urządzeń i aparatury.

W zakresie projektowania oferujemy:

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie.

Kompresja mocy biernej

Przekroczenie dopuszczalnych wartości przepływu mocy biernej w sieci powoduje naliczanie dodatkowych opłat za pobór ponadnormatywnej mocy biernej. Dlatego też zakłady przemysłowe są żywo zainteresowane kompensacją, polegającą na instalowaniu urządzeń, które lokalnie wytwarzają moc bierną np. generatory, kompensatory, silniki synchroniczne baterie kondensatorów.

Firma Softcontrols oferuje wykonanie analiz parametrów energii elektrycznej w obiektach, na podstawie których jest w stanie zaprojektować i wdrożyć odpowiedni dla danego obiektu układ kompensacji, umożliwiający wyeliminowanie bądź wyraźne zredukowanie opłat za moc bierną oraz zwiększający niezawodność układu zasilającego.