Wycieczka praktykantów do Ząbek

Dnia 6 października, na zaproszenie firmy Softcontrols, klasa I OZE uczestniczyła w wycieczce zawodowo-poznawczej do Ząbek, gdzie na terenie obiektu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach miała okazję zwiedzać bardzo innowacyjne źródło energii odnawialnej i jak do tej pory jedyne takie w skali całego kraju.

Prezes ząbeckich wodociągów pan Janusz Tomasz Czarnogóski osobiście poprowadził część teoretyczno-techniczną, w czasie której opowiedział o genezie koncepcji odzysku energii cieplnej ze ścieków i zasadzie działa mobilnych akumulatorów ciepła.

W oddanej we wrześniu do użytku hermetycznej zlewni ścieków wykonano instalację odzysku energii cieplnej ze ścieków. Energia odzyskiwana jest poprzez zabudowanie wymienników na kolektorach przesyłowych ścieków, którymi ścieki transportowane są ścieki miejskie do oczyszczalni ścieków Czajka. Instalacja jest zlokalizowana głęboko pod ziemią.

Dodatkowo wszystkie ścieki dowożone beczkowozami, również spływają do kolektora przez instalację krat i wymienników ciepła. Odzyskana w ten sposób energia cieplna wędruje do zbiornika buforowego w którym podgrzewana jest przez pompy ciepła. Pompy ciepła zasilane są elektrycznie przez instalację fotowoltaiczną. To powoduje, że cała instalacji miejskiej zlewni ścieków jest samowystarczalna energetycznie.

Na koniec pan prezes pokazał uczniom mobilny akumulator energii cieplnej. To urządzenie służy do transportu ciepła w dowolne miejsce i działa jak duży termofor, który można przewieźć, podłączyć do instalacji obiektowej (urzędu, szkoły) i ogrzewać do czasu rozładowania akumulatorów. W ten sposób wykorzystywana jest energia cieplna ze ścieków. To pierwszy w Polsce mobilny akumulator ciepł i pierwsza w Polsce instalacja odzysku energii ze ścieków surowych.

Wycieczkę zorganizowała firma Softcontrols Sp. z o.o. która odpowiada za praktyczną naukę zawodu klasy I oze.