Gospodarka odpadami

Transformacja energetyczna, poszukiwanie nowych sposobów wytwarzania energii (OZE) i ciepła, konieczność dostosowania instalacji do ram Europejskiego Zielonego Ładu  oraz gospodarka odpadami to jedne z najbardziej newralgicznych zagadnień ostatnich lat.  

Ochrona środowiska, alternatywne źródła energii energetycznej i cieplnej, przetwarzanie odpadów i wytwarzanie paliw RDF są to zagadnienia doskonale nam znane, bowiem nieprzerwanie od kilku lat uczestniczymy w projektowaniu i wykonawstwie instalacji dla tych segmentów.

Projektujemy oraz dostarczamy systemy sterowania i automatyki dla instalacji przetwarzania odpadów, w tym linii technologicznych:

Przykładowe realizacje