Kogeneracja

Czym jest kogeneracja?

Kogeneracja to proces polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła. Jest zagadnieniem, którym coraz częściej interesują się duże zakłady produkcyjne. Wynika to z faktu, iż zapotrzebowanie tych przedsiębiorstw na dużą ilość energii oraz ciepła jest bardzo kosztowne.

Dla zakładów produkcyjnych inwestycja w kogenerację może w dość krótkim czasie przynieść wymierne korzyści – gwarantuje efektywne wykorzystanie zasobów oraz niższe koszty prądu i energii cieplnej.

Nasza przygoda z kogeneracją rozpoczęła się w 2015r. Wtedy to, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy sterowanie kotłowni na biogaz wraz z układem awaryjnego odprowadzania ciepła odpadowego w biogazowni rolniczej w Wielopolu. W ramach zadnia dostarczyliśmy rozdzielnice wyprowadzenia mocy, szafy sterownicze oraz wykonaliśmy instalację sterowania silnikami biogazowymi. Przeprowadziliśmy integrację do SCADA i centralnego zarządzania.

W 2020r. jako generalny wykonawca podpisaliśmy umowę z poznańską firmą SKF S.A. – globalnym producentem łożysk i komponentów dla maszyn i motoryzacji na „Budowę wysokosprawnej kogeneracji gazowej w firmie SKF Polska S.A.” realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie polegało na dostawie dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy poniżej 0,5 MW, szaf zasilająco-sterujących  i transformatora, opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowych wielobranżowych,  w szczególności z ENEA Operator Sp. z o. o., Veolia Sp. z o. o., PGNIG, UDT, wykonaniu prac ciepłowniczych, instalacji elektroenergetycznych, w tym dostosowaniu systemu dystrybucji energii elektrycznej – sieć wewnętrzna zakładu wraz z automatyzacją współpracy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, automatykę instalacji wraz z systemem wizualizacji SCADA.

Od tego czasu regularnie  opracowujemy projekty branży instalacji energetycznej i automatyki oraz instalujemy systemy monitoringu energii elektrycznej i cieplnej dla kogeneracji.

W 2020r.  zrealizowaliśmy także zlecenie na zaprojektowanie i wykonania modyfikacji umożliwiającej zmianę paliwa silnika spalinowego z gazu drzewnego na biogaz. Prace miały charakter badawczy i  obejmowały m.in.:  dobór urządzeń pomiarowych oraz opracowanie autorskich algorytmów sterowania  składowych procesów pracy silnika spalinowego w układzie kogeneracji, gdzie wykorzystany był silnik, tj.: dobór mieszanki paliwa, dozowanie paliwa, sterowanie układu zapłonowego, regulację prądnicy      i synchronizację z siecią energetyczną.

W 2020r. zakończyliśmy prace związane z realizacją przetargu na budowę elektrociepłowni gazowej w Mińsku Mazowieckim przy ul. 1PLM Warszawa 1. Inwestorem przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Obiekt elektrociepłowni gazowej wyposażony został w dwa gazowe wysokosprawne bloki kogeneracyjne, w oparciu o silniki gazowe Jenbacher JMS 620 o znamionowej mocy elektrycznej 3,35 MW każdy. W skład instalacji wchodzi również akumulator ciepła o pojemności około 38,2 GJ.

W zakresie przewidzianym kontraktem zawartym z firmą Introl-Energomontaż Sp. z o.o. Softcontrols odpowiedzialne było za wykonanie robót instalacyjnych zakresu AKPiA oraz energetycznej.