INŻYNIER SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Twój zakres obowiązków:
– aktywny udział w realizowanych przez firmę projektach z zakresu automatyki przemysłowej,
– projektowanie systemów automatyki oraz ich wdrażanie, w tym projektowanie zabudowy szaf sterowniczych i układów elektrycznych, 
– dobór rozwiązań technicznych, 
– programowanie i uruchamianie systemów automatyki PLC, HMI i SCADA,
– uruchamianie instalacji sterowania, w tym procesów technologicznych, 
– opracowywanie dokumentacji funkcjonalnej (poprawki w dokumentacji, przygotowanie dokumentacji powykonawczej),
– inicjowanie/wdrażanie usprawnień procesowych, 
– sporządzanie kosztorysów ofertowych.

Nasze wymagania: 
– wykształcenie wyższe techniczne (dyplomowany inżynier lub osoba kończąca studia), 
– znajomość programowania sterowników PLC, 
– znajomość programu AutoCad,
– duża samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
– bardzo dobra organizacja pracy przy kilku równoległych projektach, 
– umiejętność analitycznego myślenia i przewidywania,
– poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, 
– skuteczność w realizacji celów,
– umiejętność elastycznego działania w sytuacjach niestandardowych,
– otwartość na ciągłe doskonalenie procesów,
– otwarte podejście do ciągłego doskonalenia kompetencji miękkich i zawodowych,
– umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, zaangażowanie,
– dyspozycyjność, 
– gotowość do wyjazdów wdrożeniowych na terenie całej Polski,
– prawo jazdy kat. B.

To oferujemy:
– stabilność zatrudnienia (zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę),
– interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
– ciągły rozwój kompetencji poprzez uczestniczenie w dedykowanych szkoleniach technicznych, 
– zdobywanie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w ambitnych projektach,
– możliwość dynamicznego rozwoju w wybranym kierunku.

CV z klauzulą o przetwarzaniu danych prosimy przesyłać na adres: kontakt@softcontrols.pl