INŻYNIER DS. URUCHOMIEŃ

Wymagania: 
– wykształcenie wyższe techniczne (dyplomowany inżynier lub osoba kończąca studia), 
– znajomość programowania sterowników PLC (Beckhoff, Siemens Simatic Step 7, Codesys lub podobne), 
– samodzielność, 
– bardzo dobra organizacja pracy przy kilku równoległych projektach, 
– wysokie zdolności analityczne i dokładność, 
– poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, 
– umiejętność rozwiązywania problemów i elastycznego działania w sytuacjach niestandardowych,
– skuteczność w realizacji celów, 
– gotowość do wyjazdów wdrożeniowych na terenie całej Polski,
– dyspozycyjność, 
– prawo jazdy kat. B, 
– znajomość AutoCad.

Obowiązki: 
– programowanie sterowników PLC, 
– uruchamianie instalacji sterowania i wdrażanie projektów opartych o PLC (uruchamianie procesów technologicznych), 
– projektowanie instalacji sterowania,
– programowanie systemów wizualizacji i panelów operatorskich,
– sporządzanie dokumentacji technicznych,
– nadzór procesu technologicznego nad liniami produkcyjnymi, 
– analiza wadliwości procesów produkcyjnych, 
– inicjowanie/wdrażanie usprawnień procesowych, 
– projektowanie technologii i uruchamianie nowych procesów,
– sporządzanie kosztorysów ofertowych.

Oferujemy: 
– stabilność zatrudnienia (zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę),
– interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
– duże możliwości rozwoju zawodowego,
– zdobywanie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w ambitnych projektach,- możliwość pracy zdalnej.

CV z klauzulą o przetwarzaniu danych prosimy przesyłać na adres: kontakt@softcontrols.pl