Softcontrols pomaga w kształceniu zawodowym młodzieży

W Polskiej gospodarce coraz dotkliwiej odczuwalny jest brak wykwalifikowanych pracowników, dlatego też niebywale ważna jest edukacja zawodowa młodzieży. Nasza firma postanowiła aktywnie zaangażować się w kształcenie dualne, nawiązując współpracę z Powiatowym Cechem Rzemiosł Różnych oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.
Jesteśmy przekonani, że wspólne działania w zakresie edukacji zaowocują w przyszłości, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych młodych osób wchodzących na rynek pracy.