Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie

Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie, Etap I”.