Usługi projektowe

  • projekt wykonawczy prac elektrycznych i AKPiA dla oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej gm. Halinów
  • projekt wykonawczy instalacji elektrycznej, automatyki oraz instalacji odgromowej i uziemiającej przy budowie zbiornika do magazynowania biogazu w ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
  • projekt wykonawczy systemu automatyki i sterowania instalacji suszenia paliwa alternatywnego RDF dla linii technologicznej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Gaci
  • projekty wykonawcze systemów automatyki dla biogazowni (na potrzeby własne i na zlecenie Inwestorów)