Prefabrykacja rozdzielnic

Co roku wykonujemy kilkadziesiąt rozdzielnic elektrycznych i szaf automatyki na potrzeby własne i na zlecenie

  • Rozdzielnice elektryczne nn i SN
  • Szafy sterownicze dla procesu technologicznego
  • Szafy dla układów kompensacji mocy biernej nn i SN
  • Szafy wyprowadzenia mocy dla silników kogeneracyjnych