Usługi inżynierskie

Zatrudniamy doświadczonych inżynierów, którzy stale poszerzają swoje kompetencje w zakresie automatyki i dziedzinach pokrewnych. Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom szereg usług związanych wyłącznie z inżynieringiem, m.in.:

  • projektowanie układów sterowania,
  • algorytmy sterowania, programowanie sterowników PLC,
  • wizualizacja SCADA i HMI,
  • integracja systemów oraz elementów automatyki różnych producentów,
  • integracja sieci przemysłowych Profibus, Modbus, Profinet,
  • telemetria,
  • uruchomienia instalacji i systemów,
  • diagnozowanie problemów istniejących systemów,
  • modernizacja systemów sterowania i linii technologicznych.