Zakłady przemysłowe

Automatyka przemysłowa to bardzo szerokie zagadnienie. Jej podstawowym założeniem jest zminimalizowanie kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście zysków.

Ze względu na transformacje społeczne i gospodarcze, automatyka przemysłowa stale się rozwija. Wynika to z chęci zwiększenia wydajności, konieczności zwiększania kontroli nad procesem produkcji oraz ograniczenia tzw. „czynnika ludzkiego”.

Softcontrols oferuje usługi w zakresie:

  • systemów sterowania maszyn, linii technologicznych i produkcyjnych,
  • systemów kontroli procesów (czujniki i rejestratory monitorujące stan urządzeń i procesów, aparatura pomiarowa),
  • instalacji procesowych,
  • programowania sterowników PLC i paneli HMI,
  • wizualizacji procesów i systemów,
  • prefabrykacji rozdzielnic i szaf sterowniczych,
  • modernizacji istniejących maszyn i programów.