Woda i ścieki

Począwszy od 2013r. stale wykonujemy instalacje elektroenergetyczne i AKPiA w zakresie realizacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

W zależności od rodzaju inwestycji (budowa, modernizacja) oferujemy kompleksowe wykonawstwo lub poszczególne elementy oferty, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Zakres usług dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej obejmuje:

 • wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych sieci kablowych,
 • wykonanie i przebudowa linii napowietrznych,
 • dostawy transformatorów oraz kompletnych stacji transformatorowych,
 • dostawy i montaże rozdzielnic SN,
 • dostawy i montaże rozdzielnic obiektowych,
 • dostawy i montaże baterii kondensatorów,
 • dostawy i uruchomienie agregatów prądotwórczych,
 • wykonanie instalacji uziemiających i odgromowych,
 • wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
 • instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych,
 • instalacje towarzyszące, tj. kontroli dostępu i systemów antywłamaniowych, telewizji przemysłowej CCTV,
 • dostawy i montaże aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • systemy wizualizacji SCADA,
 • integracje systemów,
 • programowanie sterowników PLC i paneli HMI,
 • uruchomienia instalacji.