Kompensacja mocy biernej

 

Przekroczenie dopuszczalnych wartości przepływu mocy biernej w sieci powoduje naliczanie dodatkowych opłat za pobór ponadnormatywnej mocy biernej. Dlatego też zakłady przemysłowe są żywo zainteresowane kompensacją, polegającą na instalowaniu urządzeń, które lokalnie wytwarzają moc bierną np. generatory, kompensatory, silniki synchroniczne baterie kondensatorów.

Firma Softcontrols oferuje wykonanie analiz parametrów energii elektrycznej w obiektach, na podstawie których jest w stanie zaprojektować i wdrożyć odpowiedni dla danego obiektu układ kompensacji, umożliwiający wyeliminowanie bądź wyraźne zredukowanie opłat za moc bierną oraz zwiększający niezawodność układu zasilającego.