Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami to jedno z najbardziej newralgicznych zagadnień ostatnich lat. Wzrost liczby mieszkańców miast, a co za tym idzie wzrost ilości wytwarzanych odpadów wymusza na samorządach konieczność podjęcia działań w zakresie właściwego zagospodarowania odpadów, recyklingu i odzysku surowców.

Firma Softcontrols projektuje oraz dostarcza systemy sterowania i automatyki dla instalacji przetwarzania odpadów, w tym linii technologicznych:

  • sortowania odpadów,
  • biologicznego przetwarzania odpadów,
  • suszenia paliw alternatywnych.