Energetyka

Firma Softcontrols realizuje kompleksowe instalacje elektroenergetyczne w zakresie projektowania, montażu instalacji elektroenergetycznych nN i SN oraz montażu instalacji AKPiA, rozruchu oraz prowadzenia eksploatacji instalacji elektroenergetycznych.

Ponadto oferujemy:

  • serwis i przeglądy instalacji
  • pomiary dla instalacji i urządzeń nN oraz SN
  • pomiary dla instalacji uziemiających oraz odgromowych,
  • konfiguracja oraz sprawdzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
  • próby funkcjonalne pól rozdzielnic oraz układów rozdzielnic nN i SN
  • doradztwo techniczne