Ciepłownictwo

Ciepłownictwo to skomplikowany proces produkcji i przesyłu ciepła do ogrzewania budynków i wody użytkowej.

Firma Softcontrols ma kompetencje poparte doświadczeniem we wdrożeniach układów automatyki, sterowania, pomiarów i zabezpieczeń w:

  • kotłowniach miejskich i obiektowych
  • węzłach cieplnych
  • pompowniach dystrybucyjnych