Biogazownie

Jako jedna z pierwszych firm instalatorskich w Polsce, wykonaliśmy sterowanie procesem wytwarzania prądu elektrycznego poprzez spalanie biogazu pozyskanego z odpadów biologicznych.

2008 r. Instalacje sterowania w biogazowniach.

2012 r. Rozszerzenie oferty w zakresie energetyki i elektrotechniki dla biogazowni.

2015 r. Instalacje sterowania silnikami kogeneracji.

Obecnie świadczymy pełen zakres robót elektroenergetycznych i AKPiA dla biogazowni w tym:

 • projektowanie systemów automatyki,
 • dostawy stacji transformatorowych wraz z układami pomiarowo-rozliczeniowymi,
 • wykonanie linii napowietrznych SN,
 • wykonanie linii kablowych SN i nn,
 • wykonanie instalacji odgromowych wraz z dostawą masztów odgromowych,
 • wykonanie instalacji sterowania silnikami kogeneracyjnymi,
 • prefabrykację rozdzielnic zasilających i szaf sterowniczych oraz rozdzielnic wyprowadzenia mocy dla silników,
 • dostawy i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • wizualizacje systemów SCADA,
 • programowanie i uruchomienie instalacji.

Ilość zrealizowanych w przeciągu ostatnich kilku lat instalacji oraz modernizacji dla biogazowni, rozszerzona o zakres instalacji elektrycznych i energetycznych, stawia nas w ścisłej czołówce w tej branży.

Zapraszamy do kontaktu Klientów, którzy są zainteresowani budową lub modernizacją biogazowni:

 • rolniczych
 • przemysłowych
 • składowiskowych
 • bioelektrownie