Obiekty użyteczności publicznej

Nowoczesne rozwiązania są wdrażane także w budynkach użyteczności publicznej. Aktualnie w większości nowobudowanych obiektów, tj.: sądy, banki, uczelnie wyższe, kina, teatry, obiekty sportowe, restauracje i inne, stosowane są systemy automatyki i BMS.

Oferowane przez firmę Softcontrols usługi w zakresie automatyki budynkowej dla obiektów użyteczności publicznej obejmują między innymi:

  • zarządzanie energią cieplną,
  • zarządzanie wentylacją i klimatyzacją,
  • zdalne odczyty liczników mediów,
  • automatykę oświetlenia części wspólnych, oświetlenia zewnętrznego i elewacyjnego,
  • monitoring instalacji elektroenergetycznych,
  • integrację z systemami SSP, CCTV, KD, SKWiN.