Doświadczalna instalacja do produkcji płyty kompozytowej z odpadów

Dla jednej z wiodących na rynku firm produkujących maszyny do recyklingu wykonujemy instalację automatyki i sterowania dla doświadczalnej instalacji realizacji płyty kompozytowej na bazie odpadów wielomateriałowych typu Tetra Pak oraz tworzyw sztucznych w Hryniewiczach k. Białegostoku.

Kontrakt obejmuje wykonanie instalacji obiektowych wraz z opomiarowaniem, prefabrykację i montaż kompletnych szaf sterowniczych, programowanie sterowników PLC i paneli HMI oraz system wizualizacji SCADA.