Oczyszczalnia Ścieków w Jędrzejowie Nowym

Dodano 31 grudnia 2013 do Realizacje

Zakończyliśmy prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i AKPiA w Oczyszczalni Ścieków w Jędrzejowie Nowym gm. Jakubów.

Zakres prac obejmował m.in.:
– dostawę szaf obiektowych,
– dostawę aparatury kontrolno – pomiarowej,
– wykonanie sieci oświetlenia terenu,
– wykonanie instalacji wewnętrznych i AKPiA,
– montaż zespołu prądotwórczego 40kVA.

Realizacja: 2013r.

jedrzejow