Modernizacja biogazowni w Boleszynie

Dodano 19 września 2013 do Realizacje

Zakończyliśmy prace modernizacyjne biogazowni rolniczej w miejscowości Boleszyn w województwie warmińsko-mazurskim.

Inwestor rozbudował instalację dozowania substratów stałych poprzez rurociągi dla substratów płynnych.

Zastosowane rozwiązanie jest jednym z pierwszych w Polsce. Umożliwia ono zwiększenie wydajności i ogólnej sprawności stacji dozowania. Obecnie, moc biogazowni po rozbudowie, to 1,6 kWe.

Prace z zakresu AKPiA dotyczyły:
– sporządzenia projektu wykonawczego automatyki,
– wykonania oprogramowania systemów sterowania,
– dostawy urządzeń i wykonania układów pomiarowych automatyki dla procesu technologicznego,
– integrację z systemem sterowania mixera (Profibus).

Realizacja: 2013r.