Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dodano 19 czerwca 2015 do Realizacje

Wykonaliśmy instalację automatyki HVAC w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Moduł C).

Zakres prac obejmował:
– prace projektowe oraz instalacyjne automatyki HVAC,
– zaprogramowanie i uruchomienie systemu BMS.

Instalacja składa się z 32 central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, systemu VAV, kotłowni i węzła cieplnego, maszynowni wody lodowej i układu nagrzewnic elektrycznych.

Realizacja: 2014/ 2015r.