Stacja wodociągowa w Kiełczygłowie

Dodano 6 października 2017 do Realizacje

Zakończyliśmy prace związane z przebudową i rozbudową stacji wodociągowej w Kiełczygłowie.
Prace elektryczne i AKPiA, obejmowały w szczególności:
– sieci kablowe w terenie,
– instalacja odgromowa i uziemiająca,
– instalacja oświetlenia terenu,
– instalacja elektryczna obiektowa wraz z dostawą rozdzielni głównej i baterii kondensatorów,
– montaż urządzeń zabezpieczających i sygnalizatorów,
– dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego.