Stacja Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim

Dodano 6 kwietnia 2015 do Realizacje

Wykonaliśmy pełen zakres prac elektrycznych dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim.

Nasze prace obejmowały:
– instalacje elektryczne dla części administracyjnej,
– instalacje elektryczne dla części technologicznej,
– system sterowania i pomiarów,
– system wizualizacji pracy technologii wraz z transmisją bezprzewodową do centralnej dyspozytorni w Halinowie,
– monitoring telewizji przemysłowej,
– instalację zasilania awaryjnego, w tym dostawę agregatu prądotwórczego.

Realizacja: 2014/ 2015r.

suwwielgolas