Stacja Uzdatniania Wody w Mostach

Dodano 16 listopada 2016 do Realizacje

Zakończyliśmy realizację robót elektrycznych i AKPiA w ramach inwestycji pn. „Wymiana sieci wodociągowej w kompleksie w Mostach”.

Roboty zrealizowane w ramach kontraktu:
– sieci na terenie,
– instalacja odgromowa i uziemiająca,
– instalacja elektryczna obiektowa wraz z dostawą rozdzielni głównej,
– dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego,
– automatyka technologii wraz z dostawą szafy sterowniczej,
– wizualizacja procesów.

Realizacja: 2016r.