Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciążu

Dodano 26 czerwca 2018 do Realizacje

Podpisaliśmy kontrakt na wykonanie robót elektrycznych i AKPiA w związku z realizacją zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”.

Do wykonania przewidziane są następujące prace:
– zewnętrzne sieci kablowe,
– instalacja odgromowa i uziemiająca,
– budowa sieci światłowodowej,
– instalacja oświetlenia terenu,
– instalacje elektryczne wewnętrzne,
– przeniesienie układu pomiarowo-rozliczeniowego,
– instalacja zasilania awaryjnego, w tym dostawa agregatu prądotwórczego,
– dostawa i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
– prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych i szaf automatyki,
– system sterowania i pomiarów,
– system wizualizacji pracy technologii.

Realizacja: 2018r.