Modernizacja Pompowni Nowa w Warszawie

Dodano 11 stycznia 2018 do Realizacje

Zakończyliśmy kontrakt na kompleksowe wykonanie robót branży elektroenergetycznej i AKPiA dla Pompowni Nowa na terenie Stacji Pomp Rzecznych w Warszawie.
Zakres robót elektrycznych i elektroenergetycznych obejmował:
– wykonanie zewnętrznych sieci kablowych,
– dostawę tymczasowej stacji transformatorowej,
– dostawę i montaż rozdzielnicy SN 15kV (23 pola),
– wymiana transformatorów 630kVA,
– zabudowę nowego układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz przeniesienie istniejącego układu,
– zasilanie 4 regulowanych zespołów pompowych o mocy 450kW,
– dostawę i montaż rozdzielni obiektowych,
– dostawę i montaż baterii kondensatorów,
– wykonanie nowej instalacji uziemiającej i odgromowej,
– wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
– instalację oświetlenia i gniazd wtykowych,
– instalację kontroli dostępu i systemu antywłamaniowego,
– wykonanie instalacji zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji

Zakres robót AKPiA obejmował:
– automatyzację pracy czterech zestawów pompowych,
– automatyzację przepustnic,
– przebudowę instalacji światłowodowej
– komunikację pompowni „Nowa” z dystrybutornią w Pompowni „Główna”