Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Jędrychówku

Dodano 3 czerwca 2015 do Realizacje

Zrealizowaliśmy kontrakt na kompletne wykonanie instalacji sieci elektrycznych i AKPiA wraz z opracowaniem projektów wykonawczych.

Zakres prac obejmował między innymi:
– przebudowę napowietrznej linii SN,
– dostawę stacji transformatorowej,
– wymianę rozdzielnic głównych,
– dostawę szaf zasilająco-sterujących dla procesu technologicznego,
– dostawę urządzeń analityczno-pomiarowych,
– zasilenie obiektów oraz urządzeń,
– programowanie algorytmów sterowania,
– kompletny system SCADA.

Realizacja: 2014/ 2015r.

morag