Modernizacja ciepłowni na Armii Ludowej

Dodano 30 grudnia 2016 do Realizacje

Wykonaliśmy dwa zadania dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim:

1) Wykonanie remontu sterowania pompownią, szaf kotłowych oraz rozbudowy systemu SCADA

2) Remont układu technologicznego ciepłowni, w tym:
– zaprojektowanie układu do bezprzerwowego zasilania szaf sterowniczo-zasilających pompy obiegu głównego ciepłowni oraz układu napięcia gwarantowanego,
– wykonanie remontu kapitalnego rozdzielni głównej RG 0,4kV wraz z dostawą baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej
– dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza napięcia gwarantowanego,
– dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego,
– dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza pompowego UPS.

Realizacja: 2016r.