Stacja Uzdatniania Wody w Mińsku Mazowieckim

Dodano 1 marca 2016 do Realizacje

Wykonaliśmy roboty elektryczne i AKPiA dla obiektu SUW Mireckiego w Mińsku Mazowieckim. Zakres prac obejmował wykonanie m.in.:
– przebudowy linii napowietrznej 15kV,
– linii kablowych nn,
– sieci oświetlenia terenu,
– instalacji odgromowej,
– telewizji dozorowej CCTV,
– kontroli dostępu wraz z wizualizacją,
– sieci światłowodowej,
– dostawy i montażu aparatury kontrolno-pomiarowej procesu technologicznego uzdatniania wody,
– prefabrykację i dostawę szaf zasilających i sterowniczych dla części technologicznej uzdatniania wody,
– wykonanie sieci strukturalnej wraz z wyposażeniem serwerowni,
– wykonaniu przyłącza telefonicznego, instalacji telefonicznej wraz z dostawą centrali telefonicznej i aparatów,
– dostawę układów telemetrycznych do sterowania odległymi studniami głębinowymi,
– programowanie sterowników PLC, paneli HMI i rozruch systemów sterowania,
– system SCADA dla układów sterowania i automatyki.

Realizacja: 2014/ 2015r.

suw_mireckiego