Biogazownia Łaźniki

Dodano 30 listopada 2018 do Realizacje

Wykonaliśmy system automatyki dla obiektu biogazowni Łaźniki o mocy do 0,999 MW.

Zakres prac obejmował:
– opracowanie projektu wykonawczego automatyki,
– zasilanie urządzeń technologii,
– prefabrykację i montaż rozdzielnic zasilająco-sterujących urządzeń technologii procesu,
– dostawę i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
– wizualizację systemu (SCADA),
– zaprogramowanie i uruchomienie instalacji.

Realizacja: 2017/2018r.