Biogazownia w Odrzechowej

Dodano 17 grudnia 2014 do Realizacje

Wykonaliśmy instalacje elektryczne, energetyczne i AKPiA dla bioelektrowni metanowej.

Zakres robót obejmował m.in.:
– wykonanie instalacji niskiego napięcia,
– wykonanie przyłącza sieci SN wraz z dostawą transformatorów 15kV i stacji SN,
– dostawa szaf zasilająco-sterujących urządzeń technologii procesu, etc.
– sterowanie instalacją silników kogeneracji,
– wizualizacja procesów.

Realizacja: 2014r.

odrzechowa2