Biogazownia Krasowo-Częstki

Dodano 2 stycznia 2016 do Realizacje

Wykonaliśmy prace elektryczne, energetyczne i AKPiA w bioelektrowni metanowej w miejscowości Krasowo-Częstki gm. Nowe Piekuty.

Prace obejmowały między innymi:
– dostawę stacji kontenerowej 15kV wraz z transformatorem i układami pomiarowo-rozliczeniowymi,
– wykonanie linii napowietrznej SN,
– wykonanie linii kablowej SN i nn,
– wykonanie instalacji odgromowej wraz z dostawą masztów o wysokości 24m,
– dostawę rozdzielnic i szaf zasilająco-sterujących,
– dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej,
– dostawę oprogramowania sterującego oraz system wizualizacji SCADA.
Dodatkowo nasz dział budowy maszyn, zaprojektował i dostarczył dozownik substratów wraz z układem sterowania.

Realizacja: 2015r.

nowepiekuty