Bioelektrownia w Wielopolu

Dodano 5 stycznia 2016 do Realizacje

Dla bioelektrowni metanowej w Wielopolu, wytwarzającej moc 1 MWe i ciepło odpadowe 1,5 MW zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kompletną instalację AKPiA.

Zakres prac obejmował:
– dostawę urządzeń pomiarowych,
– prefabrykację rozdzielnic zasilająco-sterujących urządzeń technologii procesu,
– wizualizację systemu (SCADA),
– zaprogramowanie i uruchomienie instalacji.

Dodatkowo, zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i uruchomiliśmy sterowanie kotłowni na biogaz wraz z układem awaryjnego odprowadzania ciepła odpadowego.

Ponadto byliśmy zaangażowani w zakres kogeneracji gdzie dostarczyliśmy rozdzielnice wyprowadzenia mocy, szafy sterownicze oraz wykonaliśmy instalację sterowania silnikami biogazowymi. Przedmiotem naszych prac było również kompleksowe oprogramowanie, uruchomienie oraz integracja do SCADA i centralnego zarządzania.

Realizacja: 2015r.

wielopole