Szpital w Tarnobrzegu

Dodano 5 kwietnia 2019 do Realizacje

Rozpoczęliśmy prace związane z realizacją umowy na zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie instalacji automatyki i BMS wraz dostawą urządzeń dla obiektu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Realizacja: 2019r.

Modernizacja w biogazowni Chełmo

Dodano 5 kwietnia 2019 do Realizacje

Wykonaliśmy modernizację instalacji automatyki w biogazowni Chełmo.

Realizacja: 2019r.

Zakład Gospodarowania Odpadów Jarocin

Dodano 6 marca 2019 do Realizacje

Zrealizowaliśmy usługę instalacji elektryki i automatyki w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Jarocinie w zadaniu pod nazwą ” Wykonanie by-passu istniejącej na terenie ZGO instalacji przygotowania i wzbogacania biogazu”.

Zakres prac obejmował:

 • projekt wykonawczy automatyki,
 • wykonanie okablowania,
 • prefabrykację i montaż rozdzielni,
 • dostawę i montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 • programowanie sterownika i panelu operatorskiego,
 • wizualizację SCADA,
 • uruchomienie instalacji.

Realizacja: 2018/2019r.

Modernizacja w biogazowni Drzonowo

Dodano 22 lutego 2019 do Realizacje

Zakończyliśmy prace związane z modernizacją instalacji automatyki w biogazowni Drzonowo.

Realizacja: 2019r.

Budowa Centrum Handlowego Tkalnia w Pabianicach

Dodano 23 stycznia 2019 do Realizacje

Podpisaliśmy kontrakt na wykonanie kompletnego systemu BMS wraz z pracami projektowymi dla obiektu Centrum Handlowe Tkalnia w Pabianicach.

Kontrakt obejmuje wykonanie:

 • kompletnych magistral komunikacyjnych,
 • programowanie sterowników PLC,
 • wizualizacji systemu BMS,
 • uruchomienie central wentylacyjnych, klimakonwektorów i innych urządzeń sterowanych z systemu BMS,
 • uruchomienie systemu.

Realizacja: 2019r.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim

Dodano 30 listopada 2018 do Realizacje

Zrealizowaliśmy kontrakt dotyczący przebudowy oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim.

Zakres instalacji elektrycznych i AKPiA obejmował:
– linie kablowe zasilające, sygnalizacyjne i sterownicze,
– prefabrykację i montaż rozdzielnic,
– instalację oświetlenia i gniazd wtykowych,
– instalację detekcji gazów,
– instalację odgromową i wyrównawczą,
– instalację monitoringu wizyjnego,
– oprogramowanie sterowników i paneli operatorskich,
– system wizualizacji SCADA,
– dostawę i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej.

Realizacja: 2018r.

Biogazownia Łaźniki

Dodano 30 listopada 2018 do Realizacje

Wykonaliśmy system automatyki dla obiektu biogazowni Łaźniki o mocy do 0,999 MW.

Zakres prac obejmował:
– opracowanie projektu wykonawczego automatyki,
– zasilanie urządzeń technologii,
– prefabrykację i montaż rozdzielnic zasilająco-sterujących urządzeń technologii procesu,
– dostawę i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
– wizualizację systemu (SCADA),
– zaprogramowanie i uruchomienie instalacji.

Realizacja: 2017/2018r.

Remont kotła w ciepłowni miejskiej

Dodano 7 listopada 2018 do Realizacje

Zakończyliśmy prace związane z remontem generalnym kotła nr 2 w ciepłowni PEC w Mińsku Mazowieckim.
Prace obejmowały:
– wykonanie projektu automatyki zabezpieczeń kotła z uzgodnieniami w UDT,
– dostawę i montaż aparatury obiektowej,
– rozbudowę szafy automatyki,
– rozruch instalacji.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Przygody

Dodano 30 października 2018 do Realizacje

Zawarliśmy umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA w oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody gm. Suchożebry.

Zakres prac obejmuje:
– wykonanie tras kablowych zewnętrznych,
– prefabrykację i montaż rozdzielnic,
– instalacje elektryczne wewnętrzne,
– dostawę i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
– programowanie sterowników PLC i paneli HMI,
– rozruch instalacji.

Realizacja: 2018r.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciążu

Dodano 26 czerwca 2018 do Realizacje

Podpisaliśmy kontrakt na wykonanie robót elektrycznych i AKPiA w związku z realizacją zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”.

Do wykonania przewidziane są następujące prace:
– zewnętrzne sieci kablowe,
– instalacja odgromowa i uziemiająca,
– budowa sieci światłowodowej,
– instalacja oświetlenia terenu,
– instalacje elektryczne wewnętrzne,
– przeniesienie układu pomiarowo-rozliczeniowego,
– instalacja zasilania awaryjnego, w tym dostawa agregatu prądotwórczego,
– dostawa i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
– prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych i szaf automatyki,
– system sterowania i pomiarów,
– system wizualizacji pracy technologii.

Realizacja: 2018r.