Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim

Dodano 30 listopada 2018 do Realizacje

Zrealizowaliśmy kontrakt dotyczący przebudowy oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim.

Zakres instalacji elektrycznych i AKPiA obejmował:
– linie kablowe zasilające, sygnalizacyjne i sterownicze,
– prefabrykację i montaż rozdzielnic,
– instalację oświetlenia i gniazd wtykowych,
– instalację detekcji gazów,
– instalację odgromową i wyrównawczą,
– instalację monitoringu wizyjnego,
– oprogramowanie sterowników i paneli operatorskich,
– system wizualizacji SCADA,
– dostawę i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej.

Realizacja: 2018r.

Biogazownia Łaźniki

Dodano 30 listopada 2018 do Realizacje

Wykonaliśmy system automatyki dla obiektu biogazowni Łaźniki o mocy do 0,999 MW.

Zakres prac obejmował:
– opracowanie projektu wykonawczego automatyki,
– zasilanie urządzeń technologii,
– prefabrykację i montaż rozdzielnic zasilająco-sterujących urządzeń technologii procesu,
– dostawę i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
– wizualizację systemu (SCADA),
– zaprogramowanie i uruchomienie instalacji.

Realizacja: 2017/2018r.

Remont kotła w ciepłowni miejskiej

Dodano 7 listopada 2018 do Realizacje

Zakończyliśmy prace związane z remontem generalnym kotła nr 2 w ciepłowni PEC w Mińsku Mazowieckim.
Prace obejmowały:
– wykonanie projektu automatyki zabezpieczeń kotła z uzgodnieniami w UDT,
– dostawę i montaż aparatury obiektowej,
– rozbudowę szafy automatyki,
– rozruch instalacji.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Przygody

Dodano 30 października 2018 do Realizacje

Zawarliśmy umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA w oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody gm. Suchożebry.

Zakres prac obejmuje:
– wykonanie tras kablowych zewnętrznych,
– prefabrykację i montaż rozdzielnic,
– instalacje elektryczne wewnętrzne,
– dostawę i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
– programowanie sterowników PLC i paneli HMI,
– rozruch instalacji.

Realizacja: 2018r.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciążu

Dodano 26 czerwca 2018 do Realizacje

Podpisaliśmy kontrakt na wykonanie robót elektrycznych i AKPiA w związku z realizacją zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”.

Do wykonania przewidziane są następujące prace:
– zewnętrzne sieci kablowe,
– instalacja odgromowa i uziemiająca,
– budowa sieci światłowodowej,
– instalacja oświetlenia terenu,
– instalacje elektryczne wewnętrzne,
– przeniesienie układu pomiarowo-rozliczeniowego,
– instalacja zasilania awaryjnego, w tym dostawa agregatu prądotwórczego,
– dostawa i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
– prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych i szaf automatyki,
– system sterowania i pomiarów,
– system wizualizacji pracy technologii.

Realizacja: 2018r.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Latowiczu

Dodano 16 marca 2018 do Realizacje

Podpisaliśmy kontrakt na wykonanie instalacji elektrycznych w oczyszczalni ścieków w Latowiczu.

W ramach umowy do wykonania jest:
– przebudowa stacji transformatorowej,
– przeniesienie istniejącego agregatu prądotwórczego,
– zasilanie budynków biofiltra i bioreaktora, wiaty i przepompowni (wykonanie złączy kablowo-rozdzielczych),
– oświetlenie terenu,
– wykonanie instalacji elektrycznych w budynku biofiltra i bioreaktora,
– wykonanie instalacji elektrycznych dla wiaty i przepompowni,
– wykonanie instalacji monitoringu CCTV.

Realizacja: 2018r.

Instalacja AKPiA ekonomizera-podgrzewacza wody kotłów

Dodano 16 lutego 2018 do Realizacje

Wykonaliśmy kompleksową instalację AKPiA ekonomizera-podgrzewacza wody dwóch kotłów typu WLM 2,5, wraz z projektami wykonawczymi szaf i uzgodnieniem w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Obiekt: Ciepłownia w Mińsku Mazowieckim

Realizacja: 2017r.

BMS w budynku biurowym MPWiK

Dodano 6 lutego 2018 do Realizacje

W ostatnim czasie nasza firma wykonała redundantny system zarządzania budynkiem, oparty na Platformie systemowej Wonderware, w nowej siedzibie MPWiK przy ul. Zaruskiego w Warszawie. Platforma Wonderware to system składający się z zestawu usług oraz aplikacji opartych o technologię ArchestrA, która pozwala tworzyć oraz rozwijać rozproszone aplikacje na wielu poziomach zarządzania informacją.

Wykonany przez nas system BMS został oparty na czterech wirtualnych serwerach. W zakres prac wchodziło między innymi wykonanie oraz uruchomienie układów sterowania komfortem pomieszczeń w oparciu o sterowniki Johnson Controls. Za pomocą sterowników nadrzędnych Saia Burgess Controls dokonano integracji systemu BMS z systemem sygnalizacji pożaru, sterowania oświetleniem (Cooper), monitoring rozdzielnic elektrycznych, systemu fotowoltaiki, klimatyzacji, central wentylacyjnych, produkcji wody lodowej oraz automatyki węzła cieplnego. Połączenie rozwiązań produktowych różnych dostawców wynikało ze wskazań Inwestora.

Zastosowane w trakcie realizacji protokoły komunikacyjne to Modbus TCP i RTU, Bacnet IP oraz MS/TP. Sieć strukturalna oparta została o ring światłowodowy z użyciem switchy Korenix.

Modernizacja Pompowni Nowa w Warszawie

Dodano 11 stycznia 2018 do Realizacje

Zakończyliśmy kontrakt na kompleksowe wykonanie robót branży elektroenergetycznej i AKPiA dla Pompowni Nowa na terenie Stacji Pomp Rzecznych w Warszawie.
Zakres robót elektrycznych i elektroenergetycznych obejmował:
– wykonanie zewnętrznych sieci kablowych,
– dostawę tymczasowej stacji transformatorowej,
– dostawę i montaż rozdzielnicy SN 15kV (23 pola),
– wymiana transformatorów 630kVA,
– zabudowę nowego układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz przeniesienie istniejącego układu,
– zasilanie 4 regulowanych zespołów pompowych o mocy 450kW,
– dostawę i montaż rozdzielni obiektowych,
– dostawę i montaż baterii kondensatorów,
– wykonanie nowej instalacji uziemiającej i odgromowej,
– wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
– instalację oświetlenia i gniazd wtykowych,
– instalację kontroli dostępu i systemu antywłamaniowego,
– wykonanie instalacji zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji

Zakres robót AKPiA obejmował:
– automatyzację pracy czterech zestawów pompowych,
– automatyzację przepustnic,
– przebudowę instalacji światłowodowej
– komunikację pompowni „Nowa” z dystrybutornią w Pompowni „Główna”

Modernizacja ujęcia wody w Rudolfinie

Dodano 2 stycznia 2018 do Realizacje

Wykonaliśmy prace elektryczne i AKPiA w związku z modernizacją ujęcia wody w Rudolfinie:

– instalacja zasilająca,
– instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych,
– instalacja odgromowa,
– dostawa rozdzielnicy elektrycznej i szafy automatyki,
– system wizualizacji SCADA.
rudolfin_1