Modernizacja ujęcia wody w Rudolfinie

Dodano 2 stycznia 2018 do Realizacje

Wykonaliśmy prace elektryczne i AKPiA w związku z modernizacją ujęcia wody w Rudolfinie:

– instalacja zasilająca,
– instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych,
– instalacja odgromowa,
– dostawa rozdzielnicy elektrycznej i szafy automatyki,
– system wizualizacji SCADA.
rudolfin_1

Budynek wielorodzinny przy ul. Siennickiej

Dodano 1 grudnia 2017 do Realizacje

Zakończyliśmy wykonanie kompleksowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku wielorodzinnym przy ul. Siennickiej w Mińsku Mazowieckim.
siennicka

Instalacja AKPiA w biogazowni Żórawina

Dodano 2 listopada 2017 do Realizacje

Zakończyliśmy prace związane z wykonaniem instalacji AKPiA dla nowej przepompowni i stacji przyjęć substratów w biogazowni Żórawina.

Stacja wodociągowa w Kiełczygłowie

Dodano 6 października 2017 do Realizacje

Zakończyliśmy prace związane z przebudową i rozbudową stacji wodociągowej w Kiełczygłowie.
Prace elektryczne i AKPiA, obejmowały w szczególności:
– sieci kablowe w terenie,
– instalacja odgromowa i uziemiająca,
– instalacja oświetlenia terenu,
– instalacja elektryczna obiektowa wraz z dostawą rozdzielni głównej i baterii kondensatorów,
– montaż urządzeń zabezpieczających i sygnalizatorów,
– dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego.

Laboratorium stacji radiolokacyjnej w Koszalinie

Dodano 1 września 2017 do Realizacje

Wykonaliśmy instalacje elektryczne dla potrzeb laboratorium stacji radiolokacyjnej w Koszalinie.
NUR

Biogazownia w woj. dolnośląskim

Dodano 1 lipca 2017 do Realizacje

Podpisaliśmy umowę na wykonanie systemu automatyki dla obiektu nowej biogazowni w woj. dolnośląskim.

Park Handlowy w Stojadłach

Dodano 20 lutego 2017 do Realizacje

Podpisaliśmy kontrakt na wykonanie robót elektrycznych w nowo budowanym Parku Handlowym w Stojadłach

Modernizacja ciepłowni na Armii Ludowej

Dodano 30 grudnia 2016 do Realizacje

Wykonaliśmy dwa zadania dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim:

1) Wykonanie remontu sterowania pompownią, szaf kotłowych oraz rozbudowy systemu SCADA

2) Remont układu technologicznego ciepłowni, w tym:
– zaprojektowanie układu do bezprzerwowego zasilania szaf sterowniczo-zasilających pompy obiegu głównego ciepłowni oraz układu napięcia gwarantowanego,
– wykonanie remontu kapitalnego rozdzielni głównej RG 0,4kV wraz z dostawą baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej
– dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza napięcia gwarantowanego,
– dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego,
– dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza pompowego UPS.

Realizacja: 2016r.

Modernizacja instalacji HVAC w zakładzie Sun Farm

Dodano 29 listopada 2016 do Realizacje

Wykonaliśmy prace związane z modernizacją instalacji automatyki wentylacji i klimatyzacji dla zakładu Sun-Farm w Łomiankach.

Prace obejmowały między innymi wymianę układów sterowania wentylacją, urządzeń pomiarowych oraz dostawę układu do kompensacji mocy biernej.

Realizacja: 2016r.

sun_farm

Stacja Uzdatniania Wody w Mostach

Dodano 16 listopada 2016 do Realizacje

Zakończyliśmy realizację robót elektrycznych i AKPiA w ramach inwestycji pn. „Wymiana sieci wodociągowej w kompleksie w Mostach”.

Roboty zrealizowane w ramach kontraktu:
– sieci na terenie,
– instalacja odgromowa i uziemiająca,
– instalacja elektryczna obiektowa wraz z dostawą rozdzielni głównej,
– dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego,
– automatyka technologii wraz z dostawą szafy sterowniczej,
– wizualizacja procesów.

Realizacja: 2016r.