Instalacja AKPiA ekonomizera-podgrzewacza wody kotłów

Dodano 16 lutego 2018 do Realizacje

Wykonaliśmy kompleksową instalację AKPiA ekonomizera-podgrzewacza wody dwóch kotłów typu WLM 2,5, wraz z projektami wykonawczymi szaf i uzgodnieniem w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Obiekt: Ciepłownia w Mińsku Mazowieckim

Realizacja: 2017r.

BMS w budynku biurowym MPWiK

Dodano 6 lutego 2018 do Realizacje

W ostatnim czasie nasza firma wykonała redundantny system zarządzania budynkiem, oparty na Platformie systemowej Wonderware, w nowej siedzibie MPWiK przy ul. Zaruskiego w Warszawie. Platforma Wonderware to system składający się z zestawu usług oraz aplikacji opartych o technologię ArchestrA, która pozwala tworzyć oraz rozwijać rozproszone aplikacje na wielu poziomach zarządzania informacją.

Wykonany przez nas system BMS został oparty na czterech wirtualnych serwerach. W zakres prac wchodziło między innymi wykonanie oraz uruchomienie układów sterowania komfortem pomieszczeń w oparciu o sterowniki Johnson Controls. Za pomocą sterowników nadrzędnych Saia Burgess Controls dokonano integracji systemu BMS z systemem sygnalizacji pożaru, sterowania oświetleniem (Cooper), monitoring rozdzielnic elektrycznych, systemu fotowoltaiki, klimatyzacji, central wentylacyjnych, produkcji wody lodowej oraz automatyki węzła cieplnego. Połączenie rozwiązań produktowych różnych dostawców wynikało ze wskazań Inwestora.

Zastosowane w trakcie realizacji protokoły komunikacyjne to Modbus TCP i RTU, Bacnet IP oraz MS/TP. Sieć strukturalna oparta została o ring światłowodowy z użyciem switchy Korenix.

Modernizacja Pompowni Nowa w Warszawie

Dodano 11 stycznia 2018 do Realizacje

Zakończyliśmy kontrakt na kompleksowe wykonanie robót branży elektroenergetycznej i AKPiA dla Pompowni Nowa na terenie Stacji Pomp Rzecznych w Warszawie.
Zakres robót elektrycznych i elektroenergetycznych obejmował:
– wykonanie zewnętrznych sieci kablowych,
– dostawę tymczasowej stacji transformatorowej,
– dostawę i montaż rozdzielnicy SN 15kV (23 pola),
– wymiana transformatorów 630kVA,
– zabudowę nowego układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz przeniesienie istniejącego układu,
– zasilanie 4 regulowanych zespołów pompowych o mocy 450kW,
– dostawę i montaż rozdzielni obiektowych,
– dostawę i montaż baterii kondensatorów,
– wykonanie nowej instalacji uziemiającej i odgromowej,
– wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
– instalację oświetlenia i gniazd wtykowych,
– instalację kontroli dostępu i systemu antywłamaniowego,
– wykonanie instalacji zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji

Zakres robót AKPiA obejmował:
– automatyzację pracy czterech zestawów pompowych,
– automatyzację przepustnic,
– przebudowę instalacji światłowodowej
– komunikację pompowni „Nowa” z dystrybutornią w Pompowni „Główna”

Modernizacja ujęcia wody w Rudolfinie

Dodano 2 stycznia 2018 do Realizacje

Wykonaliśmy prace elektryczne i AKPiA w związku z modernizacją ujęcia wody w Rudolfinie:

– instalacja zasilająca,
– instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych,
– instalacja odgromowa,
– dostawa rozdzielnicy elektrycznej i szafy automatyki,
– system wizualizacji SCADA.
rudolfin_1

Budynek wielorodzinny przy ul. Siennickiej

Dodano 1 grudnia 2017 do Realizacje

Zakończyliśmy wykonanie kompleksowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku wielorodzinnym przy ul. Siennickiej w Mińsku Mazowieckim.
siennicka

Instalacja AKPiA w biogazowni Żórawina

Dodano 2 listopada 2017 do Realizacje

Zakończyliśmy prace związane z wykonaniem instalacji AKPiA dla nowej przepompowni i stacji przyjęć substratów w biogazowni Żórawina.

Stacja wodociągowa w Kiełczygłowie

Dodano 6 października 2017 do Realizacje

Zakończyliśmy prace związane z przebudową i rozbudową stacji wodociągowej w Kiełczygłowie.
Prace elektryczne i AKPiA, obejmowały w szczególności:
– sieci kablowe w terenie,
– instalacja odgromowa i uziemiająca,
– instalacja oświetlenia terenu,
– instalacja elektryczna obiektowa wraz z dostawą rozdzielni głównej i baterii kondensatorów,
– montaż urządzeń zabezpieczających i sygnalizatorów,
– dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego.

Laboratorium stacji radiolokacyjnej w Koszalinie

Dodano 1 września 2017 do Realizacje

Wykonaliśmy instalacje elektryczne dla potrzeb laboratorium stacji radiolokacyjnej w Koszalinie.
NUR

Biogazownia w woj. dolnośląskim

Dodano 1 lipca 2017 do Realizacje

Podpisaliśmy umowę na wykonanie systemu automatyki dla obiektu nowej biogazowni w woj. dolnośląskim.

Park Handlowy w Stojadłach

Dodano 20 lutego 2017 do Realizacje

Podpisaliśmy kontrakt na wykonanie robót elektrycznych w nowo budowanym Parku Handlowym w Stojadłach