Modernizacja ciepłowni na Armii Ludowej

Dodano 30 grudnia 2016 do Realizacje

Wykonaliśmy dwa zadania dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim:

1) Wykonanie remontu sterowania pompownią, szaf kotłowych oraz rozbudowy systemu SCADA

2) Remont układu technologicznego ciepłowni, w tym:
– zaprojektowanie układu do bezprzerwowego zasilania szaf sterowniczo-zasilających pompy obiegu głównego ciepłowni oraz układu napięcia gwarantowanego,
– wykonanie remontu kapitalnego rozdzielni głównej RG 0,4kV wraz z dostawą baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej
– dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza napięcia gwarantowanego,
– dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego,
– dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza pompowego UPS.

Realizacja: 2016r.

Modernizacja instalacji HVAC w zakładzie Sun Farm

Dodano 29 listopada 2016 do Realizacje

Wykonaliśmy prace związane z modernizacją instalacji automatyki wentylacji i klimatyzacji dla zakładu Sun-Farm w Łomiankach.

Prace obejmowały między innymi wymianę układów sterowania wentylacją, urządzeń pomiarowych oraz dostawę układu do kompensacji mocy biernej.

Realizacja: 2016r.

Stacja Uzdatniania Wody w Mostach

Dodano 16 listopada 2016 do Realizacje

Zakończyliśmy realizację robót elektrycznych i AKPiA w ramach inwestycji pn. „Wymiana sieci wodociągowej w kompleksie w Mostach”.

Roboty zrealizowane w ramach kontraktu:
– sieci na terenie,
– instalacja odgromowa i uziemiająca,
– instalacja elektryczna obiektowa wraz z dostawą rozdzielni głównej,
– dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego,
– automatyka technologii wraz z dostawą szafy sterowniczej,
– wizualizacja procesów.

Realizacja: 2016r.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej

Dodano 1 sierpnia 2016 do Realizacje

Zakończyliśmy roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Wólka Kosowska”.

W ramach zadania wykonane zostały między innymi:
– zestaw tablic zasilających,
– zasilanie podstawowe i rezerwowe obiektu,
– rozdzielnice obiektowe,
– wewnętrzne linie zasilające budynków,
– ochrona odgromowa budynków,
– instalacje uziemiająca i połączeń wyrównawczych,
– instalacje oświetlenia,
– instalacje ogrzewania,
– kompensacja mocy biernej.

Realizacja: 2015/ 2016r.

wolka

Stacja Uzdatniania Wody w Mińsku Mazowieckim

Dodano 1 marca 2016 do Realizacje

Wykonaliśmy roboty elektryczne i AKPiA dla obiektu SUW Mireckiego w Mińsku Mazowieckim. Zakres prac obejmował wykonanie m.in.:
– przebudowy linii napowietrznej 15kV,
– linii kablowych nn,
– sieci oświetlenia terenu,
– instalacji odgromowej,
– telewizji dozorowej CCTV,
– kontroli dostępu wraz z wizualizacją,
– sieci światłowodowej,
– dostawy i montażu aparatury kontrolno-pomiarowej procesu technologicznego uzdatniania wody,
– prefabrykację i dostawę szaf zasilających i sterowniczych dla części technologicznej uzdatniania wody,
– wykonanie sieci strukturalnej wraz z wyposażeniem serwerowni,
– wykonaniu przyłącza telefonicznego, instalacji telefonicznej wraz z dostawą centrali telefonicznej i aparatów,
– dostawę układów telemetrycznych do sterowania odległymi studniami głębinowymi,
– programowanie sterowników PLC, paneli HMI i rozruch systemów sterowania,
– system SCADA dla układów sterowania i automatyki.

Realizacja: 2014/ 2015r.

suw_mireckiego

Biogazownie Kożanówka i Przypisówka

Dodano 15 lutego 2016 do Realizacje

Wykonaliśmy instalacje AKPiA w dwóch bioelektrowniach metanowych w miejscowościach Przypisówka i Kożanówka. Każda o mocy produkcyjnej 800 kWe.

Realizacja: 2014/2015r.

Mała Elektrownia Biogazowa Zawiercie

Dodano 5 stycznia 2016 do Realizacje

Wykonaliśmy instalacje elektryczne w „Małej Elektrowni Biogazowej Zawiercie” zlokalizowanej na terenie Składowiska Odpadów w Zawierciu.

Zakres robót obejmował między innymi:
– podłączenie elektryczne obiektów,
– ułożenie kabli nn i telemetrycznych,
– przebudowę przyłącza SN,
– montaż słupowych przekładników pomiarowych napięcia,
– podłączenie rozdzielnicy nn,
– opomiarowanie układu kogeneracji.

Realizacja: 2015r.

Bioelektrownia w Wielopolu

Dodano 5 stycznia 2016 do Realizacje

Dla bioelektrowni metanowej w Wielopolu, wytwarzającej moc 1 MWe i ciepło odpadowe 1,5 MW zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kompletną instalację AKPiA.

Zakres prac obejmował:
– dostawę urządzeń pomiarowych,
– prefabrykację rozdzielnic zasilająco-sterujących urządzeń technologii procesu,
– wizualizację systemu (SCADA),
– zaprogramowanie i uruchomienie instalacji.

Dodatkowo, zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i uruchomiliśmy sterowanie kotłowni na biogaz wraz z układem awaryjnego odprowadzania ciepła odpadowego.

Ponadto byliśmy zaangażowani w zakres kogeneracji gdzie dostarczyliśmy rozdzielnice wyprowadzenia mocy, szafy sterownicze oraz wykonaliśmy instalację sterowania silnikami biogazowymi. Przedmiotem naszych prac było również kompleksowe oprogramowanie, uruchomienie oraz integracja do SCADA i centralnego zarządzania.

Realizacja: 2015r.

wielopole

Biogazownia Krasowo-Częstki

Dodano 2 stycznia 2016 do Realizacje

Wykonaliśmy prace elektryczne, energetyczne i AKPiA w bioelektrowni metanowej w miejscowości Krasowo-Częstki gm. Nowe Piekuty.

Prace obejmowały między innymi:
– dostawę stacji kontenerowej 15kV wraz z transformatorem i układami pomiarowo-rozliczeniowymi,
– wykonanie linii napowietrznej SN,
– wykonanie linii kablowej SN i nn,
– wykonanie instalacji odgromowej wraz z dostawą masztów o wysokości 24m,
– dostawę rozdzielnic i szaf zasilająco-sterujących,
– dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej,
– dostawę oprogramowania sterującego oraz system wizualizacji SCADA.
Dodatkowo nasz dział budowy maszyn, zaprojektował i dostarczył dozownik substratów wraz z układem sterowania.

Realizacja: 2015r.

nowepiekuty

Biogazownia Chełmo

Dodano 31 grudnia 2015 do Realizacje

Wykonaliśmy instalacje sterowania, okablowania i podłączenia szaf sterowniczych w biogazowni rolniczej w miejscowości Chełmo.

Realizacja: 2015r.

chelmo