Woda i ścieki

Począwszy od 2013r. stale wykonujemy instalacje elektroenergetyczne i AKPiA w zakresie realizacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

W zależności od rodzaju inwestycji (budowa, modernizacja) oferujemy kompleksowe wykonawstwo lub poszczególne elementy oferty, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Zakres usług dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej obejmuje:
– wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych sieci kablowych,
– wykonanie i przebudowa linii napowietrznych,
– dostawy transformatorów oraz kompletnych stacji transformatorowych,
– dostawy i montaże rozdzielnic SN,
– dostawy i montaże rozdzielnic obiektowych,
– dostawy i montaże baterii kondensatorów,
– dostawy i uruchomienie agregatów prądotwórczych,
– wykonanie instalacji uziemiających i odgromowych,
– wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
– instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych,
– instalacje towarzyszące, tj. kontroli dostępu i systemów antywłamaniowych, telewizji przemysłowej CCTV,
– dostawy i montaże aparatury kontrolno-pomiarowej,
– systemy wizualizacji SCADA,
– integracje systemów,
– programowanie sterowników PLC i paneli HMI,
– uruchomienia instalacji.

Przykładowe realizacje

Woda

Pompownia Nowa
SUW Mireckiego w Mińsku Mazowieckim
SUW Wielgolas Duchnowski
Ujęcie wody w Rudolfinie
Stacja wodociągowa w Kiełczygłowie
SUW W Mostach
SUW w Ugoszczy

Ścieki

OŚ w Jędrychówku
Przepompownia Saska Kępa I-S2
OŚ w Wólce Kosowskiej
OŚ w Jędrzejowie Nowym