Biogazownie

Realizujemy pełen zakres robót elektroenergetycznych i AKPiA dla biogazowni w tym:
– projektowanie systemów automatyki,
– dostawy stacji transformatorowych wraz z układami pomiarowo-rozliczeniowymi,
– wykonanie linii napowietrznych SN,
– wykonanie linii kablowych SN i nn,
– wykonanie instalacji odgromowych wraz z dostawą masztów odgromowych,
– wykonanie instalacji sterowania silnikami kogeneracyjnymi,
– prefabrykację rozdzielnic zasilających i szaf sterowniczych oraz rozdzielnic wyprowadzenia mocy dla silników,
– dostawy i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,
– wizualizacje systemów SCADA,
– zaprogramowanie i uruchomienie instalacji.

Jako jedna z pierwszych firm instalatorskich w Polsce, wykonaliśmy sterowanie procesem wytwarzania prądu elektrycznego poprzez spalanie biogazu pozyskanego z odpadów biologicznych.

Ilość zrealizowanych w przeciągu ostatnich kilku lat instalacji oraz modernizacji dla biogazowni, rozszerzona o zakres instalacji elektrycznych i energetycznych, stawia nas w ścisłej czołówce w tej branży.